Młyn – urządzenie do rozdrabniania substancji stałych (np. cementu w cementowniach).

Ze względu na rodzaj elementów rozdrabniających rozróżnia się młyny:

  • kulowe
  • młotkowe
  • walcowe
  • wibracyjne
  • żarnowe
  • młyn zbożowy
  • młyn węglowy
  • młyn elektryczny
  • młyn wodny