Silnik elektryczny – maszyna elektryczna, w której energia elektryczna zamieniana jest na energię mechaniczną.

Podział ze względu na sposób zasilania:

 • zasilane napięciem stałym
          silnik elektryczny obcowzbudny, silnik prądu stałego z magnesami trwałymi
          silniki elektryczne
              bocznikowy, szeregowy
 • zasilane napięciem przemiennym
          jednofazowe
              klatkowy, szeregowy
          trójfazowe
              klatkowy, liniowy, pierścieniowy
 • zasilane dwustronnie
              synchroniczny, asynchroniczny-synchronizowany